Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Pinenta Oy, y‐tunnus 2224565‐8

Hirsitie 1
45370 Valkeala

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Hall
010 231 0110
mika.hall@pinenta.fi

Rekisterin nimi

Pinenta Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Pinenta Oy:n asiakassuhteiden hoitoon, suoramarkkinointiin ja myyntiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi (pilvipalvelut).

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
yhteyshenkilön etu‐ ja sukunimi
puhelinnumero ja sähköpostiosoite
yrityksen nimi ja y‐tunnus
yrityksen osoite
laskutusosoite
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
muistiinpanoja käydyistä keskusteluista

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta. Tietoja
voidaan myös kerätä julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta Pinenta Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin Pinenta
Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla.